Odzyskiwanie danych w przypadku uszkodzenia elektroniki dysku

controlling.dbać.com.pl

Jedną z przyczyn niedziałania dysku twardego może być uszkodzenie jego elektroniki. W takiej sytuacji niezbędna jest fachowa pomoc firmy specjalizującej się w odzyskiwaniu danych.

Jeśli nie możesz odczytać danych z dysku twardego w Twoim komputerze, być może doszło do jakiejś usterki dysku twardego. Jedną z przyczyn może być uszkodzenie elektroniki. W takiej sytuacji specjalistyczna firma odzyskująca dane z uszkodzonych komputerów może ją naprawić lub wymienić i skopiować dane na sprawny dysk.

Często spotykanym przykładem uszkodzeniem elektroniki jest uszkodzenie diody zabezpieczającej przed zbyt wysokim napięciem lub bezpiecznika.

To, jak będzie przebiegać wymiana elektroniki, zależy od producenta i modelu dysku. W większości przypadków użycie elektroniki nawet z identycznego modelu nie pozwoli na uruchomienie dysku, ponieważ elektroniki większości nowych dysków twardych wyposażone są w układ pamięci flash (ROM) przechowujący dane unikalne dla danego egzemplarza. Pamięć ta może być również zintegrowana z procesorem dysku (ROM w masce procesora).

www.primacharter-va.pl